TULOSSA:

 Täyttö-ja tyhjennysventtiilin käyttö

 pH:n mittaus digimittarilla (Pool Lab 1.0)

 Alkaalisuuden mittaus (Pool Lab 1.0)

 Shokkiklooraus